La renta que divide al feminismo

La renta que divide al feminismo

Firma: En una época de amplio debate sobre la Renta Básica Universal (en adelante, RB), y habiendo algunos países dispuestos a realizar algunas aplicaciones prácticas de diferentes tipos de rentas llamadas “universales” con más o menos fortuna (Finlandia, Canadá, Holanda,...

Garantint la llibertat

Firma: , Està en marxa el procés per tal que el Parlament accepti a tràmit la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida Ciutadana. Les dificultats per al debat es troben emmarcades en el tema pressupostari però cal anar més enllà i veure els beneficis socials que...